Sdružení

 • Pracovní setkání jazykové animace

  typ akce:pracovní setkání
  oblast:oblast jazyka a jazykové animace
  místo konání:Dresden, SRN
  termín:13. - 15. únor 2014
  cena:zdarma
  obsah:propojení mezi zástupci výše jmenovaných organizací a Goethe-Institutem Varšava Společná práce na konkrétních metodách v jednotlivých tematických oblastech („Učit se vyučováním“, jazyková animace a gramatika, jazyková animace pro starší žáky) další vývoj jazykové animace, v čem tkví další její potenciál
 • Feel the Beat - dva jazyky - jeden song!

  typ akce:tematický seminář
  oblast:mimoškolní oblast
  místo konání:Waldmünchen, SRN
  termín:21. - 23. únor 2014
  cena:zdarma
  obsah:seznámení prostřednictvím metody jazykové animace, detailní seznámení a ovládání kamer a videotechniky, psaní dvoujazyčných textů k rap songů, česko-německý večer, představení proojektu ahoj.info a EDS
 • Přípravné setkání k 8. česko-německému setkání mládeže

  typ akce:pracovní setkání
  oblast:mimoškolní oblast
  místo konání:Terezín, ČR
  termín:21. - 23. únor 2014
  cena:zdarma
  obsah:Představení českých a německých účastníků a jejich organizací, představení
 • Seminář ahoj.info I. – Dva jazyky, ale jen jeden song!

  typ akce:tematický seminář
  oblast:mimoškolní oblast
  místo konání:Waldmünchen, SRN
  termín:21. - 23. únor 2014
  cena:zdarma
  obsah:seznámení a práce s videotechnikou a internetem, nátáčení krátkých česko-německých songů, jazyková animace, workshopy, představení projektu a portálu ahoj.info
 • Projekt Zažij Plzeň! Seminář pro budoucí průvodce Plzní

  typ akce:školení a další vzdělávání
  oblast:mimoškolní oblast
  místo konání:Plzeň, ČR
  termín:březen 2014
  cena:zdarma
  obsah:Bližší seznámení s projektem EHMK 2015, definováních ových česko-německých vzdělávacích okruhů po Plzni s těžištěm Plzně 2015.
 • Můj projektový den

  typ akce:tematický seminář
  oblast:předškolní oblast
  místo konání:Plzeň, ČR
  termín:15. březen 2014
  cena:zdarma
  obsah:organizace přeshraničních projektů, překonávání jazykové bariéry, možnosti financování, PR projektu, seznámení s publikací "Projekt jako stavebnice" a dalšími materiály, prezentace k nabídce "Vyslanci ze sousední země", workshop
 • Školení podpůrného týmu projektu KULTURJAM

  typ akce:školení a další vzdělávání
  oblast:jednotlivci
  místo konání:Jugendherberge Bayreuth
  termín:21.-23. březen 2014
  cena:hrazeno z projektu
  obsah:představení projektu
  představení práce člena podpůrného týmu
  seminář o interkulturním vzdělávání
  úvod do jazykové animace
  právní aspekty práce s mládeží
  Stadtrellay po městě Bayreuth
 • YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro všechny cílové skupiny Tandemu

  typ akce:příležitostná akce
  oblast:vedení
  místo konání:Berlín, SRN
  termín:26. - 30. březen 2014
  cena:žádný účastnický poplatek, zpětně bude propláceno 50% jízdného
  obsah:zdravý životní styl - pohyb, výživa, sociální aspekty, plánování praxí, školních a mimoškolních výměn, finacování česko-německé spolupráce, jazyková animace, trh možností - burza organizací a škol
 • 8. česko-německé setkání mládeže

  typ akce:příležitostná akce
  oblast:mimoškolní oblast
  místo konání:Terezín, ČR
  termín:25. - 27. duben 2014
  cena:300,- Kč
  obsah:odborné tematické workshopy, česko-německé divadelní představení, burza organizací a institucí, kulturní program, diskuse s pamětníky holocaustu, pietní akt, pódiová diskuse, prohlídka Památníku Terezín a Malé Pevnosti
 • "Feel Špáß!"

  typ akce:školení a další vzdělávání
  oblast:oblast jazyka a jazykové animace
  místo konání:Hohenberg, SRN
  termín:30. duben - 4. květen 2014
  cena:1 800,- Kč
  obsah:seznámení se s jazykovou animací v teorii i praxi


youTUBE Twitter ZCU